Biljke Marjana

Dubrovačka zečina

Latinski naziv:Centaurea ragusina

Porodica:glavočike cjevnjače-Asteraceae

Bijelopustenasta trajnica koja raste u pukotinama obalnih vapnenačkih stijena koje se okomito izdižu iz mora. Ilirsko-jadranski je endem. Znatne količine rastu u blizini Dubrovnika, pa otuda i znanstveni naziv vrste (lat. Ragusa-Dubrovnik).

BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume.

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.