Matični podaci

JAVNA USTANOVA

Javna ustanova za upravljanje Park- šumom“ Marjan“ i ostalim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Grada Splita osnovana je 18.veljače.2005.

Naziv: Javna ustanova za upravljanje Park- šumom“ Marjan“

Javna ustanova upisana je u registarTrgovačkog suda u Splitupod Matičnim brojem subjekta(MBS)060205152.

Osnivač: Grad Split.

Sjedište: Split, Cattanijin put 2.

OIB: 28929244223.

JU PŠM OTP BANKA IBAN HR9224070001100094215

UPRAVLJANJE

Javnom ustanovom upravlja Upravno vijeće od 5 članova. Četiri člana imenujeGradsko vijeće Grada Splita, a jedan član se imenuje iz redova zaposlenika.

Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.

BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume.

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.