Pristupačnost
Kontrast
Povećaj slova
Smanji slova
Izjava

Crkve na Marjanu

Gospa od Betlema


Crkva je podignuta prije 1500. godine kada je ponovo ojačao život pustinjaka na Marjanu. Vizitator Prioli 1603. g. navodi je kao crkvu sv. Marije ad Presepe, tj. „ od jaslica „.
Bila je to jednostavna, jednobrodna građevina presvođena bačvastim svodom s profilom slomljenog gotičkog luka. Nedavnim radikalnim prepravkom crkve taj dio je izmijenjen.
Poslije Prvog svjetskog rata crkva je zapuštena te je služila kao staja. Godine 1927. crkvu je obnovilo društvo Marjan.
Na istoku crkvice Gospe od Betlema mala je pravokutna apsida, na pročelju je zvonik na preslicu, a s desne strane ulaza uzidana je kamenica za posvećenu vodu. U unutrašnjosti je kameni oltar u sredini kojeg je prizor Kristovo rođenje, sa strane su likovi sv. Jere i sv. Ante Pustinjaka. U timpanu poviše prikazano je Raspeće Kristovo. Oltar je rad nekog domaćeg majstora iz 1500. g. kada se križaju utjecaji renesanse i gotike.

                 

 

 

Gospa od Sedam žalosti

Crkva Gospe od Sedam žalosti, u povijesnim je izvorima, poznata pod imenom S. Maria Pietatis.
Ovo gotičko svetište spominje se već 1362. godine. U crkvici se nalazi reljef Imagine Pietatis Beatae Virginis iz 1603. godine.Reljef se zbog stila,kiparske obrade i kompozicije pripisuje Jurju Dalmatincu ili njegovoj radionici.

                        

 

Crkva Gospe od Dobrog Svita
U Capogrossovom kašteletu izgrađenom 1513. godine zbog obrane od zalijetanja Turaka, podignuta je crkva Gospe od Dobrog Svita(Savjeta)-Madona del  buon Consiglio. Crkva je obnovljena prilikom temeljite obnove Kašteleta 1883. godine.  
 

Sv. Jure na Marjanu


Na rtu Marjana, u blizini ostataka Dijanina hrama nalazi se predromanička crkvica sv.Jure. Prvi put se spominje 1275.godine.
Četvrtasta je, jednobrodna tlocrta s polukružnom apsidom na istočnoj i ulazom na zapadnoj strani. Duga je osam metara, a široka pet. Građena je od neobrađenih lomljenaca nejednake veličine i oblika. Sačuvan je ulomak pluteja oltarne pregrade koji, kao i sama crkva, datira iz ranog srednjeg vijeka tj. iz IX. stoljeća.
Unutrašnjost crkve bila je pokrivena  bačvastim svodom, nakon čijeg je rušenja izgrađen gotički.
Istraživanja crkve vršena su 1954./1955. godine, a radovi na konzervaciji su započeli 1972./1973. godine. Učvršćeni su dotrajali zidovi i svod, rekonstruirana apsida i krov, obnovljeno zapadno pročelje s ulaznim vratima i postavljen kameni pločnik u unutrašnjosti.
Sveti Jure,Juraj jedan je od najslavnijih kršćanskih mučenika Istočne i Zapadne crkve. Sv. Juraj povijesna je osoba.
Rođen je u III st. u Kapadociji(Palestina).Poticao je iz plemenitaške obitelji, što ga je obavezalo da postane vojnik. Rano je postao kršćanin i zbog svoje vjere došao u sukob sa zapovjednom strukturom u vojsci. Bio je član Vojnog vijeća u svojstvu časnika.
Prilikom jedne sjednice Vojnog vijeća car Dioklecijan je iznio plan prema kojemu je trebao uništiti kršćane, što je vijeće i odobrilo. Međutim Juraj, mladi časnik, ustao je i na obziran način prigovorio na takvu odluku. Stao je otvoreno  u obranu kršćana, te zatražio od cara da povuče odluku o progonu.
Car Dioklecijan naredio je konzulu Magneciju da odgovori Jurja od kršćanstva. Juraj mu odgovori:“Samo je jedan Bog kojeg ja častim i slavim. Da, kršćanin sam i to ime je sva moja slava i korist da mogu svoju krv dati za slavu onoga Boga od kojeg sam primio život, koji čini svu moju sreću.“ Kazne za kršćane u to vrijeme su bile uistinu drastične. Jurja su najprije privezali za kotač s usađenim čavlima, koji su pri svakom pokretu kidali komade tijela i dubili u njemu brazde.Tijekom mučenja Juraj je bio veseo i našli su ga s potpuno zacijeljenim ranama. Njegovo čudesno ozdravljenje mnoge je pogane obratilo na kršćanstvo.
Kad je car Dioklecijan uvidio da ni mučenjem neće postići Jurjevo odricanje od kršćanske vjere rekao mu je:“ Protiv svoje volje bio sam prisiljen podvrgnuti te strogosti izdanih zakona protiv neprijatelja moje vjere. Ti znaš  poštovanje koje sam uvijek imao za tvoju zaslugu i mjesto koje držiš u mojoj vojsci je dokaz moje dobrote;  tvoje protivljenje je jedina zapreka koju možeš staviti na svoju sreću. Mlad si, imaš moju milost, naklonost sjedinjena s tvojom valjanošću obećaje ti prve položaje. Očekuješ li da opet uđeš u svoju službu i umiriš božanstva sa žrtvama?“. Na to Juraj zamoli cara da ga uvede u hram carskih božanstava. Pošto je Juraj ugledao kip boga Apolona obrati mu se riječima:“ Jesi li ti Bog da ti prinosim žrtve?“ „ Ne, ja nisam Bog.“odgovorio je idol glasom, tako da su se nazočni počeli tresti. „A kako se vi, zli duhovi koje je pravi Bog osudio na vječni oganj, usuđujete postojati u nazoštvu sluge Isusa Krista kao što sam ja?“ .Te svoje riječi popratio je sa znakom križa.
Nakon toga Jurju je odrubljena glava. Bilo je to 23. travnja 290. g. u Palestini. Taj datum Jurjeve smrti u crkvi je upisan kao spomendan na tog sveca.

 

          

                           
 

 

Crkva sv. Nikole


Na jugoistočnom obronku Marjana 1219. godine  splićanin Roko i žena mu Elizabeta sagradili su crkvu. Darovali su je opatiji sv. Stjepana na Sustipanu.
Godine 1362. postojala je bratovština ove crkve sa dvanaest bratima, dva upravitelja i dva nadstojnika.Pustinjaci su tu u XVI stoljeću sagradili,kako se spominje od 1521.godine,  „eremitorium“(obitavalište). Kasnije se ova građevina spominje kao „monasterium“, a uklonjena je 1922. godine pri proširenju ceste i izgradnji vidilice. Za crkvicu sv. Nikole brinuli su se pustinjaci sve do 18. stoljeća, kada je zapuštena. U prošlom stoljeću  renovirana je 1919., 1950./1951. i posljednji put 1990. godine.

Ulazom na zapadu i apsidom na istoku, crkva je pravilno orijentirana. Građena je od grubo lomljenog kamena i ožbukana izvana i iznutra. Pokrivena je pravilno poredanim pločama škriljevca. Ulazi se kroz jednostavna romanička vrata iznad kojih se nalazi luneta. Na stražnjem zidu apside nalazi se jedini prozor crkve zatvoren kamenom rešetkom.Romaničko- gotički zvonik naslanja se uz jugoistočni dio crkve. Na zvoniku je tijelo preslice s ranogotičkim  lučnim završetkom koji je (po svoj prilici) zamjenio raniji gotički oblik. Na vrhu pročelja je gotičko-renesansni kip Krista. Pretpostavlja se da je to rad domaćeg majstora iz Alešijeva kruga(druga polovina XV st.) i naknadno je postavljen. Unutrašnjost crkve natkrivena je polubačvastim svodom dok su pobočni zidovi ukrašeni s četiri slijepa luka.

Crkvica sv. Nikole na Marjanu pod jurisdikcijom je Nadbiskupskog sjemeništa u Splitu. Na blagdan sv. Nikole (6.XII.),zaštitnika djece, pomoraca, trgovaca, putnika, ribara i zaručnika, u ovoj najstarijoj crkvici na Marjanu organizira se tradicionalno misno slavlje.    
                                                                

Crkva sv. Jerolima


Crkva sv. Jerolima građena je u drugoj polovici 15. st. Na zapadnoj strani ove gotičke  jednobrodne crkvice glavni je ulaz. Nad ovim ulazom, na mjestu uobičajne ruže, nalazi se tranzena sa perforacijom četverolisne djeteline i četiri kružna otvora. Osim ovog glavnog ulaza postoje još dva manja, na južnoj i sjevernoj strani. Škropionice gotičko-renesansnog stila pred južnim i zapadnim su ulazom.
Nad pročeljem crkvice zvonik je na preslicu, s gotičkim lukom. Gotički prelomljeni svod u unutrašnjosti crkve ukrašen je renesansnom kiparskom ornamentikom karaterističnom za rad Andrije Alešija, kao i središnja skulptura na oltaru, sv. Jerolim  iz 1480. godine. U unutrašnjosti crkve nekada su se nalazile renesansne i barokne slike nepoznatog autora, između dvaju svjetskih ratova te slike zamijenjene su slikama Ivana Mirkovića. Apsida crkve ima bačvasti svod.
Stube na pročelju polukružnog su oblika. Na zapadnoj strani dvorišta, koje se nalazi ispred glavnog ulaza, je cisterna s krunom bunara. Nad ulazom istočnog dijela dvorišta uzidan je renesansni reljef sv. Ivana.
Pretpostavka je da se na mjestu današnje crkvice sv. Jerolima prije nalazila ranija crkva sv. Jerolima ili Cirijaka koja se spominje već  1112. godine.
Iz dvorišta crkve vode stube, djelomično uklesane u stijeni, prema eremitaži sa svetištem sv. Cirijaka.

                                            


Crkva sv. Stjepana
Crkva sv. Stjepana nalazi se na poluotoku Sustipanu. Iz natpisa na arhitravu ulaznih vrata vidi se da je crkva podignuta 1814. godine .
 U crkvi je ugrađeno  nekoliko srednjovjekovnih skulptura i nekoliko ulomaka iz nekadašnje opatije koja se nalazila na tom mjestu. Iznad vrata crkve uzidana je skulptura sv. Stjepana Prvomučenika iz 1355. godine., dar dalmatinskog( duvanjskog) biskupa Stjepana. Plitki  reljef iz XII st. uzidan je ispod zvonika , a na lijevom pročelju reljefni lik biskupa , vjerojatno sv. Dujma  iz XIII st. Na desnoj strani nalazi se konzolna skulptura lava s ljudskom glavom u pandžama, te mali reljef s čovječjim likom. Najstariji je ranoromanički reljef  „Maiestas Domini“, Krist na prijestolju s dva anđela, iz druge polovice XI ili početka XII st. koji je uzidan poviše ulaza u staro groblje.
Unutrašnjost crkve krasi poliptih s likom Bogorodice i svecima, istaknut rad dalmatinske slikarske škole XV st., te šest kapitela za koje se pretpostavlja da izvorno potječu iz Dioklecijanove palače.

 

       

Ostaci crkve Sv.Benedikta
Uvala Bene svoje ime duguje crkvi  Sv.Benedikta koja se prvi put spominje u vizitaciji Nikole iz Augubija 1362. godine, a po podacima iz vizitacije nadbiskupa Faconija znamo da je bila devastirana već u XVI. stoljeću. Arheološkim istraživanjima 2002. i 2004. godine otkopani su i konzervirani preostali ranosrednjovjekovni dijelovi crkve građene krajem XI. ili početkom  XII.stoljeća. Tom je prigodom crkva i restaurirana (zidovi do prosječne visine od 50 cm ). Posebnost ove crkve je ta što se unatoč popularnosti  benediktinskog  reda, svetog Benedikta  rijetko susreće kao naslovnika srednjovjekovnih crkava.

                          

  

 

BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume.

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.