Galerija

Zgrada Vodovoda

Kamena prizemnica jednostavnog oblikovanja u kojoj su smještene crpke za vodu izgrađena je 1925. za opskrbu vodom gornjeg dijela Velog Varoša i obronaka Marjana.
Adresa: Ulica Lisinskog 1

BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume.

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.