Galerija

Zgrada u Botaničkom vrtu - Javna ustanova

Kamena stambena građevina s početka 20. stoljeća s glavnim pročeljem oblikovanim u kamenu i opeci, spoj je tradicijskog graditeljstva s kontinentalnim utjecajima.
Krajem 2004. obnovljena je za prostorije Društva "Marjan". Danas je u njoj sjedište JU za upravljanje Park-šumom Marjan.
Adresa: Cattanijin put 2

BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume.

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.