Galerija

Villa Dalmacija

Slobodnostojeća građevina složenoga tlocrta simetričnoga rasporeda, izgrađena u neposrednoj blizini morske obale, izrazitih ambijentalnih vrijednosti.
Projektirao ju je 1914. Čeh Frane Šiler kao pansion Split; neko vrijeme je u njoj bio Oceanografski institut, a kasnije je služila za državničke potrebe.

BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume.

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.