Galerija

Galerija Meštrović

Reprezentativna palača u neoklasičnom slogu. Dovršena 1939. Po projektu Fabijana Kaliterne, Lavoslava Horvata i Harolda Bilinića.
Adresa. Šetalište I. Meštrovića 46

BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume.

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.