Galerija

Institut za oceanografiju i ribarstvo

Slikovita kamena dvokatnica s nizom lučnih otvora u prizemlju reprezentativnog južnog pročelja, izgrađena 1932.-1933. prema projektu Fabijana Kaliterne.
Smještena u neposrednoj blizini mora skladno i nenametljivo se uklopila u krajolik.
Adresa: Šetalište I. Meštrovića 63

BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume.

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.