Galerija

Crkva sv. Stjepana

Današnju crkvu sv. Stjepana sagradilo je splitsko sjemenište u predvorju bivše opatije. O tome svjedoči natpis na arhitravu ulaznih vrata na kojem se spominje 1814. godina i tadašnji rektor sjemeništa Nikola Didoš. U nju je ugrađeno nekoliko srednjovjekovnih skulptura i ulomaka iz nekadašnje opatije.

BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume.

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.