Galerija

Crkva sv. Nikole

Jednobrodna kamena građevina s apsidom uz koju je zvonik na preslicu.
U 13. stoljeću dali su je sagraditi Splićanin Rako i njegova supruga Elizabeta, u više navrata obnavljana, zadnji put 1990. godine.
Lokalitet: JI strana Marjana

BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume.

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.