Galerija

Crkva Gospe od Sedam žalosti

Starijem gotičkom svetištu iz 1362. dozidana je s prednje strane lađa.
U unutrašnjosti je kameni reljef Imagine Pietatis Beatae Virginis.
Lokalitet: Šetalište I. Meštrovića 126, Kašjuni

BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume.

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.