Galerija

Crkva Gospe od Betlema

Jednobrodna crkvica s apsidom iz 2. pol. 15. stoljeća u kojoj se ističe oltar s reljefnim prikazom Kristova rođenja, sa strane su sv. Jere i sv. Ante pustinjak, a u timpanu je prikazano raspeće Kristovo. Kamene stube izgrađene 1928. pri obnovi crkve.

BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume.

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.