Kontakt

Ured ravnatelja: 

v.d. ravnatelja Stipe Mušura, dipl.ing.

021/ 314 311

ravnatelj@marjan-parksuma.hr

Služba općih, pravnih i kadrovskih poslova, razvoja i projekata:

Ana Perčić, mag.iur.

021/ 314 311

pravnik@marjan-parksuma.hr

 

 Služba ekonomsko  financijskih poslova:

.
Tel: +385 (0)21 314 311

 financije@marjan-parksuma.hr

 

 Stručna služba: 

v.d. voditelja Robert Koharević

021/ 386 754

strucna.sluzba@marjan-parksuma.hr


Služba promocije i edukacije: 

Antonela Čmrlec, struc. spec. oecc.

021/ 384 085

sluzba.pie@marjan-parksuma.hr


Služba  protupožarne zaštite i nadzora: 

Marjan Gavrančić, dipl.ing.

021/ 384  085

sluzbanadzora@marjan-parksuma.hr


Adresa:

Cattanijin put 2; 21000 Split; CROATIA

TELEFAKS: Ured ravnatelja: 021/384-066
E-MAIL: tajnica@marjan-parksuma.hr

E-MAIL ZA PRIMJEDBE:
primjedbe.parksumamarjan@gmail.com

 

 JU PŠM OTP BANKA IBAN HR9224070001100094215

 

 

BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume.

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.